Пільги

Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті у 2019 р.

Категорія громадян, яким надана пільга
Вид документа, що дає право на безоплатний проїзд
Назва нормативно-правового акту
Пункт, частина, стаття

І. Ветерани війни

1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО) Посвідчення учасника бойових дій Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
2. Інваліди війни та особи, які прирівняні до них Посвідчення інваліда війни п.7, ч.1, ст.13
3. Особа, яка супроводжує інваліда війни I групи Посвідчення інваліда війни I групи, якого супроводжує одна особа п.7, ч.1, ст.13
4. Особи, на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них Посвідчення, що вказані в п. 1-3 у т.ч. й посвідчення, видані відповідними органами СРСР, союзних республік, які існували на його території, за зразками, що діяли до 01.01.1992 року Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них від 12.03.1993 (Угода країн СНД) Додаток 3 до Угоди

ІІ. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Громадяни, віднесені до категорії 1 Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи ( категорія 1 серія А (з вкладкою)) Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та змінами до нього п.15, ч.1, ст.20
6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зі штампом червоного кольору «Перереєстровано» (категорія 2 серія А) п.9, ч.1, ст.21
7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи серія Д (з вкладкою до посвідчення) ст. 30

III. Інваліди

8. Інваліди I, II, III групи Пенсійне посвідчення Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги Постанова КабМіну України “Про поширення чинності постанови КабМіну України від 17.05.93.№354” від 16.08.94. №555 п.1
9. Інваліди по зору I-II груп Постанова Ради Міністрів СРСР від 09.03.54 №399 Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” п.1
10. Дитина-інвалід Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ч. 2, ст. 381,
11. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда Один супроводжуючий

ІV. Інші категорії громадян

12. Пенсіонери за віком Пенсійне посвідчення Постанова КабМіну України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.93 №354 п. 1
13. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, участники бойових дій та прирівняні до них особи, батьки  військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісті під час проходження військової служби Пенсійне посвідчення з відміткою “Інвалід армії”. Посвідчення інваліда війни. Повідчення участника бойових дій. Посвідчення члена сім’ї загиблого. Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” ч.4, ст.14
14. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони , ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Посвідчення ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ,ветерана податкової міліції, ветерана державної пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою Закон України від 24.03.1998 № 203/98 «Простатус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» п.11 ст.6
15. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах Єдиний квиток Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання , соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» п. 11
16. Діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння) Постанова КабМіну України від 18.02.97 №176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” п.7, ст.159
17. Діти з багатодітних сімей Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» п.4, ч. 6, ст. 13
18. Реабілітовані громадяни Посвідчення реабілітованого Закон України від 17.04.1991 № 962- XII «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» п.11, ст.6
19. Постраждалі учасники Революції Гідності Посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності” Закон України від 14.11.2017 № 2203-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.7, ч.1, ст.12
19.1   Постраждалі учасники Революції гідності В період до видачі відповідного посвідчення пільги передбачені статтею 12 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаються на підставі довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києва та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання Розділ II, прикінцеві положення