Оголошено конкурс на визначення оператора системи безготівкової оплати проїзду

КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради

Відповідно до Закону України  «Про міський електричний транспорт», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про впровадження в господарській діяльності КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради автоматизованої системи обліку оплати проїзду» від 27 липня 2017 р. № 324, з метою залучення на конкурсних засадах суб’єкта господарювання для виконання функцій оператора автоматизованої системи оплати проїзду в електротранспорті КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з визначення суб’єкта господарювання для виконання функційоператора автоматизованої системи оплати проїзду в електротранспорті КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (наказ КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради від 01.09.2017 р. № 409):

 

І. Найменування організатора конкурсу і Замовника

Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради.

ІІ. Умови конкурсу:

1. Учасник конкурсу, суб’єкт господарювання, який буде виконувати функції Оператора автоматизованої системи оплати проїзду (надалі – АСОП) в електротранспорті КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради повинен забезпечити фінансування всіх витрат, пов’язаних із впровадженням АСОП, а саме: проектуванням, створенням, монтажем, введенням в експлуатацію, подальшим обслуговуванням та експлуатацією АСОП.

2. Учасник конкурсу повинен мати досвід впровадження АСОП в наземному електротранспорті України, зокрема:

2.1. Учасник конкурсу надає документи (строк чинності яких не сплив), що підтверджують право інтелектуальної власності або право використання програмного забезпечення, необхідного для проведення робіт із впровадження та функціонування АСОП та адаптованого для використання у системах наземного електротранспорту України.

2.2. Учасник конкурсу надає документи (строк чинності яких не сплив), що підтверджують залучення таким учасником до діяльності в системі оплати проїзду в міському пасажирському електротранспорті фінансової установи, яка є членом платіжної системи, зареєстрованої у встановленому порядку Національним банком України, та має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

3. Технічні показники АСОП повинні відповідати або не бути нижчими за показники визначені в Технічних вимогах (Додаток № 1).

4. Особа, визнана переможцем конкурсу, зобов’язана укласти Договір на впровадження та обслуговування АСОП в електротранспорті м. Чернігова (Додаток № 2), який складений Замовником. Внесення змін до вихідного тексту Договору, визначених Додатком №2, крім тих, що випливають з конкурсної пропозиції переможця, яка визнана найкращою, а також врегулюванням графіку реалізації проекту (в межах терміну введення в експлуатацію АСОП) за ініціативи переможця не допускається.

5. Термін введення в експлуатацію АСОП повинен бути не більше нормативного, що визначається проектно-кошторисною документацією, але в будь-якому разі – не пізніше 01.10.2018 р. Оператор, зобов’язується з урахуванням Технічного завдання Замовника розробити та надати проектно-кошторисну документацію на затвердження протягом 2 (двох) місяців із дати укладання Договору на впровадження та обслуговування АСОП в електротранспорті м. Чернігова.

6. Протягом 20 (двадцяти) календарних днів із дня затвердження проектно-кошторисної документації Замовник та Оператор затверджують графік реалізації проекту (в межах терміну введення в експлуатацію АСОП) шляхом підписання додаткової угоди до договору, яка буде його невід’ємною частиною.

7. Протягом дії Договору Оператор є власником обладнання, іншого майна та майнових прав на створені в результаті впровадження АСОП об’єкти. Після припинення Договору Оператор передає АСОП до комунальної власності.

8. Договір укладається на 3 (три) роки з можливістю автоматичного продовження на той же термін.

9. Після введення АСОП в експлуатацію Оператор забезпечує його функціонування протягом дії Договору та забезпечує організацію приймання коштів від споживачів послуг, обробку і зберігання даних щодо транзакцій, розподіл та перерахування коштів перевізнику із використанням АСОП.

10. Оператор несе відповідальність за організацію повного та своєчасного фінансування впровадження АСОП, розробку проектно-кошторисної документації, підготовку графіка реалізації проекту, організацію приймання грошових коштів від споживачів послуг та їх перерахування перевізнику, виконання всіх інших умов, спрямованих на впровадження АСОП.

11. Оператор отримує винагороду, за забезпечення функціонування АСОП, у вигляді відсотка від прийнятих та оброблених за допомогою АСОП платежів. Розмір відсотка визначається за результатами проведеного конкурсу на підставі наданої учасником конкурсної пропозиції.

12. Оператор зобов’язується щомісяця в письмовій формі надавати Замовнику інформацію щодо стану реалізації проекту в цілому та окремих його етапів.

13. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції до своєї конкурсної пропозиції.

 

Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання надає конкурсному комітету конкурсну пропозицію відповідно до Положення про визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті КП, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27 липня 2017 року № 324.

 

ІІІ. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі:

Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 50,  з 8.30 до 16.30 робочі дні,

тел. (04622) 3-11-65, 3-17-33, e-mail: kpchtu.s@gmail.com

 

IV. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

25 вересня 2017 року до 13.30.

 

 V. Місце, дата та час проведення засідання конкурсного комітету:

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 50.

02 жовтня 2017 року о 13.30 в адміністративно-управлінському корпусі КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради

 

 VІ.  Телефон для довідок (електронна адреса, веб-сайт) з питань проведення конкурсу:

тел. (04622) 3-11-65, 3-17-33, e-mail: kpchtu.s@gmail.com; офіційний веб-сайт Чернігівської міської ради: http://www.chernigiv-rada.gov.ua