Правила користування тролейбусом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«07» червня 2018 р. № 251
«13» грудня 2018 р. № 637

ПРАВИЛА

користування міським електричним транспортом в м. Чернігові

1. Загальні положення

1.1 Правила користування міським електричним транспортом в м. Чернігові (далі — Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про міський електричний транспорт», «Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (редакція від 28.10.2017) та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27 липня 2017 р. № 324 «Про впровадження в господарській діяльності КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

1.2 Ці Правила визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносин перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг міським електричним транспортом (тролейбусом) в м. Чернігові.

1.3 Перевезення пасажирів міським електричним транспортом  в м. Чернігові здійснюється відповідно до Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про захист прав споживачів», «Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (редакція від 28.10.2017), цих Правил та інших законодавчих та нормативних документів, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4. Терміни, які використовуються в цих Правилах мають таке значення:

автоматизована система обліку оплати проїзду — програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

базовий тариф — економічно-обґрунтована вартість проїзду, визначена згідно з діючим законодавством. Виходячи з маркетингових чинників, до базового тарифу можуть застосовуватись коригувальні (понижуючі) коефіцієнти. Базовий тариф та коригувальні коефіцієнти встановлюються виконавчим комітетом Чернігівської міської ради;

багаж — речі, упаковані для перевезення предмети, розміром більше 60 × 40 × 20 см або вагою понад 30 кг, а також довгомірні предмети завдовжки більше 150 см та діаметром понад 10 см (крім лиж), які перевозяться пасажиром;

валідатор — пристрій для реєстрації проїзду та справляння/списання плати з пасажира (мобільний (ручний) та стаціонарний термінал);

валідація — процес реєстрації (відображення та/або перевірки) проїзних документів, призначений для обліку та оперативного контролю за правомірністю проїзду пасажира у громадському транспорті;

диспетчер — особа, яка регулює рух транспорту чи роботу
підприємства;

електронний квиток — це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

кондуктор — особа, яка справляє плату за проїзд у тролейбусі та видає роздрукований за допомогою валідатора паперовий квиток, здійснює продаж місячних проїзних документів, перевіряє наявність документів на право проїзду;

контролер — уповноважена перевізником особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду пасажира і провезення багажу;

міський електричний транспорт — це складова частина єдиної транспортної системи міста Чернігова, призначена для перевезення громадян тролейбусами на маршрутах (лініях);

мобільний термінал контролера — переносний мобільний валідатор, призначений для контролю здійснення реєстрації проїзного документу у конкретному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу;

мобільний термінал кондуктора — переносний мобільний валідатор, призначений для справляння плати з пасажирів та друку проїзного документу у конкретному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу;

пасажир — особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

перевізник — комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради;

проїзний документ — паперовий або електронний квиток, що надає право проїзду на міських тролейбусних маршрутах загального користування м. Чернігова;

паперовий квиток — разовий квиток, який роздрукований за допомогою валідатора і дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

рейс — рух тролейбуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту;

розклад руху – графік (таблиця), що містить відомості про час, місце, послідовність виконання рейсу.

ручна поклажа — речі, упаковані для перевезення предмети, розміром до 60 × 40 × 20 см або вагою до 30 кг, а також довгомірні предмети завдовжки до 150 см та діаметром до 10 см, які перевозяться пасажиром;

тарифний план — передбачений термін дії проїзного документу (без урахування поповнення), який обирає пасажир, виходячи з бажаного співвідношення кількості поїздок та їх вартості;

транспортний засіб — тролейбус, що здійснює перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про міський електричний транспорт».

1.5 Договір перевезення пасажира тролейбусом на маршруті загального користування укладається між перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту валідації (реєстрації) електронного квитка у салоні транспортного засобу, оплаченого разового паперового квитка, або пред’явлення місячного проїзного квитка, посвідчення, що підтверджує право на пільговий проїзд.

1.6 Ці Правила діють на регулярних міських маршрутах загального користування і обов’язкові для виконання працівниками міського електричного транспорту та пасажирами. Витяги з Правил, в частині прав та обов’язків водія, працівників перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами, місцезнаходження та телефони підприємства повинні бути розміщені в салоні транспортного засобу (тролейбуса) на видному та зручному для пасажирів місці.

2. Види проїзних документів, порядок їх придбання та тарифні плани

2.1 При функціонуванні автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському електричному транспорті застосовуються наступні види проїзних документів:
 • на паперових носіях;
 • електронні проїзні документи.

Перевізником можуть бути введені додаткові види проїзних документів.

2.2 Придбання проїзних документів поза межами транспортного засобу може здійснюватися через:
 • мережу терміналів самообслуговування;
 • роздрібну торговельну мережу.

Поповнення електронних проїзних документів здійснюється:

 • у терміналах самообслуговування;
 • через мережу Інтернет.
2.3 Автоматизованою системою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті передбачається встановлення наступних основних тарифних планів:
 • «разова поїздка» — передбачає використання паперового носія, роздрукованого за допомогою валідатора;
 • «електронний квиток» — передбачає використання електронного носія багаторазового використання (з можливістю поповнювання);
 • «місячний проїзний» — передбачає використання паперового носія багаторазового використання протягом відповідного календарного місяця, незалежно від кількості поїздок;
 • «пільговий» — передбачає використання електронного носія багаторазового використання, що забезпечує пільговий проїзд при наявності підтверджуючого документу відповідного зразка.

Перевізником можуть бути запроваджені додаткові тарифні плани. Вартість проїзду по додатковим тарифним планам встановлюється рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

2.4 Перелік пільгових категорій громадян та сфера використання проїзних документів з «пільговим» тарифним планом встановлюється чинним законодавством України та може доповнюватись Чернігівською міською радою. Особи, які мають право на пільговий проїзд, отримують відповідні проїзні документи в уповноважених органах.

2.5 Пільговий проїзд у міському електричному транспорті не дає права на безоплатне перевезення багажу.

2.6 Вартість перевезення одного місця багажу міським електричним транспортом дорівнює вартості разової поїздки одного пасажира.

3. Порядок використання проїзних документів в салоні транспортного засобу

3.1 Безпосередньо після входу до салону транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки, пасажир повинен здійснити реєстрацію (валідацію) поїздки (електронний квиток) або сплатити кошти (готівка чи банківська картка) кондуктору та отримати паперовий квиток. Реєстрація поїздки здійснюється шляхом піднесення проїзного документу до інтерактивного табло валідатора. При цьому на інтерактивному табло відображається підтвердження реєстрації. У разі відмови в реєстрації, що також відображається на інтерактивному табло (закінчення терміну дії, використання підробленого документу, тощо), поїздка вважається неоплаченою. Оплата поїздки банківською карткою відбувається шляхом її піднесення до інтерактивного табло валідатора. При цьому підтвердженням оплати поїздки буде роздрукований валідатором паперовий квиток. Для оплати поїздки банківською картою, вона повинна обов’язково мати вбудований NFC-чіп.

3.2 Незалежно від успішної реєстрації проїзду, пасажир, що використовує «пільговий» тарифний план, повинен мати при собі посвідчення встановленого зразка, що дає право на відповідну пільгу.

4. Порядок контролю оплати проїзду

4.1 Контроль оплати проїзду здійснюється уповноваженими перевізником особами – контролерами, які повинні мати при собі відповідне посвідчення.

Контролером може бути як співробітник перевізника так і інша залучена перевізником особа.

Контроль оплати проїзду здійснюється на шляху прямування під час руху транспортного засобу.

При вході до салону транспортного засобу контролер пред’являє своє посвідчення водію, який в свою чергу сповіщає пасажирів про початок здійснення контролю оплати проїзду. Контроль оплати проїзду здійснюється шляхом:

перевірки наявності у пасажирів оплаченого разового паперового квитка, роздрукованого за допомогою валідатора у відповідному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу, місячного проїзного або документа, що підтверджує право на пільговий проїзд;

піднесення проїзного документу до мобільного терміналу контролера, який підтверджує або спростовує реєстрацію проїзного документу у відповідному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу.

4.2 Відсутність паперового квитка, місячного проїзного або відповідної реєстрації проїзду та безоплатне провезення пасажиром дитини віком від 7 до 16 років або неоплаченого багажу тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. Для продовження поїздки пасажир, окрім сплати штрафу, повинен сплатити за проїзд та отримати паперовий квиток або здійснити реєстрацію проїзного документу.

4.3 У разі відмови від реєстрації проїзного документу пасажир повинен вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці, а у разі відмови у сплаті штрафу контролер має право звернутися до органів поліції або інших компетентних органів чи підприємств органу місцевого самоврядування.

5. Права та обов’язки перевізника

5.1 Перевізник зобов’язаний:
 • виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та цих Правил;
 • утримувати транспортні засоби та бортове обладнання в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання;
 • забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів та бортового обладнання перед виїздом на маршрут;
 • забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
 • забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів;
 • встановлювати в кожному транспортному засобі, що експлуатується для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, валідатори, інше обладнання, яке необхідне для забезпечення ефективного процесу функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному транспорті;
 • забезпечити дотримання графіків та розкладів руху.
 • забезпечити пересадку пасажира на іншу одиницю рухомого складу без повторної сплати вартості проїзду у разі виходу рухомого складу з ладу під час роботи на маршруті (лінії).
5.2.2 Перевізник має право:
 • обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, іншої надзвичайної ситуації або форс-мажорних обставин;
 • припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів.

6. Права та обов’язки водія

6.1 Водій міського пасажирського електричного транспорту зобов’язаний:
 • виконувати вимоги Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, технічної експлуатації транспортного засобу та цих Правил;
 • мати з собою і пред’являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством;
 • дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху транспортного засобу;
 • забезпечити інформування пасажирів про назви зупинок;
 • вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки транспортного засобу;
 • зупиняти транспортний засіб за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю, якщо це не заважає безпеці дорожнього руху;
 • у разі неможливості завершення рейсу, повідомити про це перевізнику;
 • бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;
 • надавати необхідну допомогу при обслуговуванні пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
6.2 Водій міського пасажирського електричного транспорту при перевезенні пасажирів має право:
 • вимагати від пасажирів виконання обов’язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
 • вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними даних Правил;
 • у разі порушення пасажирами громадського порядку звертатися до працівників поліції або інших компетентних органів чи підприємств органу місцевого самоврядування;
 • перевіряти наявність та правильність оформлення документів у контролерів;
 • не допускати до поїздки пасажирів, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів;
 • справляти з пасажирів плату за проїзд або перевіряти здійснення пасажирами реєстрації проїзного документу або оплатити проїзду під час зупинки.
6.3 Водіям тролейбусу забороняється:
 • порушувати маршрут, інтервал та розклад руху;
 • під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити, слухати радіоприймачі та магнітофони;
 • справляти з пасажирів плату за проїзд або перевіряти здійснення пасажирами реєстрації проїзного документу або оплати проїзду під час руху.

7. Права та обов’язки кондуктора

7.1 Кондуктор зобов’язаний:
 • мати при собі службове посвідчення, а також розмінну монету;
 • видавати пасажирам разові квитки, які роздруковуються валідатором;
 • надавати пасажирам довідки з питань роботи підприємств й оплати за проїзд.
7.2 Кондуктор має право:
 • запропонувати пасажирові пред’явити документи, які підтверджують право на проїзд, та за їх відсутності висадити пасажира на наступній зупинці;
 • звертатися до посадових осіб підприємства та працівників
  органів внутрішніх справ, або інших компетентних органів чи підприємств органу місцевого самоврядування у разі порушення пасажирами цих Правил.

8. Права та обов’язки пасажирів

8.1 Пасажири зобов’язані:
 • придбати проїзний документ до початку або під час поїздки у транспортному засобі;
 • після входу до салону транспортного засобу здійснити реєстрацію проїзного документу або оплатити проїзд;
 • зберігати разові квитки до кінця поїздки;
 • сплачувати за перевезення кожного місця багажу;
 • у разі виявлення контролером відсутності проїзного документу чи не здійснення його реєстрації, відсутності пільгового документу, сплатити штраф. Для продовження поїздки пасажир також повинен здійснити реєстрацію проїзного документу, в іншому випадку, він повинен залишити салон транспортного засобу на найближчій зупинці;
 • у разі користування тарифним планом «пільговий», надати контролерам документ, що підтверджує його право на відповідну пільгу;
 • забезпечити іншим пасажирам вільний доступ до валідаторів;
 • мати при собі та пред’являти для перевірки документи, що засвідчують право проїзду на вимогу контролерів, водіїв, кондукторів;
 • під час руху тролейбуса зберігати особисту безпеку: по можливості стояти обличчям у напрямку руху, триматись за поручні або сидіння тощо;
 • бути взаємно ввічливими, поступатися місцем інвалідам, громадянам похилого віку, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам;
 • завчасно готуватися до виходу при під’їзді до зупинки призначення;
 • припинити висадку (посадку) після оголошення водія про зачинення дверей;
 • у разі виявлення у салоні тролейбуса забутих речей, документів, грошей або інших цінностей здати їх контролеру, кондукторові, водієві або диспетчерові на кінцевій зупинці маршруту.
8.2. Пасажири мають право:
 • на безпечне, своєчасне та якісне перевезення;
 • безплатно провозити з собою дітей віком до 7 років без надання окремого місця для сидіння;
 • безплатно провозити з собою ручну поклажу, одну пару лиж, дитячий візок, санки, велосипед, дрібних звірів і птахів у клітці, собаку в наморднику з коротким повідком, кота, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці; у разі перевезення більшої кількості предметів пасажир сплачує вартість їх перевезення або проводить повторну валідацію проїзного документа за кожну одиницю, що перевищує встановлену кількість;
 • отримувати необхідну інформацію про умови і порядок руху та надання транспортних послуг під час виконання поїздки;
 • на компенсацію заподіяної під час користування міським електричним транспортом шкоди в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
8.3 Пасажирам забороняється:
 • відволікати увагу водіїв під час руху розмовами, тощо;
 • перебувати в кабіні водія;
 • провозити: вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини; колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання; громіздкий багаж розміром більше ніж 100 × 50 × 30 см або вагою понад 40 кг, речі довші за 190 см та діаметром більше 30 см (крім дитячих та інвалідних колясок, велосипедів, що складаються, та лиж), а також тварин (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред’явленням відповідних документів на них);
 • проїжджати в одязі та провозити багаж, що забруднюють одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння;
 • перебувати в салоні в нетверезому стані, палити, умикати голосно музику, висовуватись з вікон;
 • ставити дітей, багаж та ручну поклажу на сидіння;
 • входити в салон тролейбуса з морозивом;
 • користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей, а також сигналізацію екстреної зупинки;
 • відчиняти двері під час руху і навмисно заважати їх відчиненню або зачиненню на зупинках, крім потреби запобігання нещасному випадку;
 • смітити в салоні, псувати салон та його обладнання, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;
 • порушувати громадський порядок.

8.4 Пасажири повинні поважати працю працівників перевізника, сприяти їм у виконанні службових обов’язків, підтримувати громадський порядок на зупинках та в салонах рухомого складу.

8.5 Посадка (висадка) пасажирів здійснюється лише на встановлених зупинках та після повної зупинки транспортного засобу.

Входити в салон тролейбуса дозволяється після закінчення виходу пасажирів через усі двері, крім передніх, а виходити – через усі двері.

При вході пасажири повинні дотримуватись черги, а після оголошення про зачинення дверей – припинити посадку.

8.6 Входити через передні двері тролейбуса мають право пасажири з дітьми до 7-річного віку, вагітні жінки, особи з явними ознаками інвалідності, громадяни похилого віку, працівники перевізника, які мають відповідні посвідчення.

8.7 Розміщення пасажирів на зупинці тролейбуса має бути не ближче ніж 0,5 м до краю тротуару.

9. Права та обов’язки контролера

9.1 Контролер зобов’язаний:
 • мати службове посвідчення контролера, бланки штрафних квитанцій встановленого зразка, а також діючій мобільний термінал контролера;
 • попередньо повідомити водія про початок проведення контролю, пред’явивши своє службове посвідчення;
 • на вимогу пасажира пред’явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи та місцезнаходження підприємства;
 • починати здійснення контролю після повідомлення про це пасажирів;
 • бути ввічливим і коректним;
 • при накладенні адміністративного штрафу видати квитанцію встановленого зразка;
9.2 Контролер має право:
 • перевіряти додержання пасажирами їх обов’язків, передбачених цими Правилами, та вживати заходів по усуненню їх порушень;
 • вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи, а також недійсні документи, що засвідчують право пільгового проїзду;
 • вимагати від пасажирів під час здійснення перевірки бути ввічливими та поводитись коректно.
 • у разі використання пасажиром тарифного плану «пільговий» здійснювати перевірку наявності документу, що підтверджує право на відповідну пільгу;
 • у разі необхідності забезпечити стягнення штрафу та реєстрації проїзного документу;
 • після сплати штрафу, у разі відмови пасажиром у реєстрації проїзного документу, забезпечити висадку відповідного пасажира на найближчій зупинці;
 • у разі відмови від сплати штрафу, або порушення пасажиром громадського правопорядку звернутися до органів поліції або інших компетентних органів чи підприємств органу місцевого самоврядування.